Privacybeleid

Wie zijn wij?

Dak10 staat als eenmanszaak ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het nummer 04070715.

Uw gegevens?

Voor onze administratie en afwerking van uw opdrachten zijn wij persoonlijke gegevens nodig. Deze gegevens kunnen bestaan uit:


- Naam- en adresgegevens (inclusief e-mailadres en telefoonnummer)
- Bankgegevens (zakelijk)

De gegevens die wij opslaan worden echter enkel gebruikt voor zakelijke doeleinden. Wanneer wij voor u diensten gaan verrichten zijn wij deze gegevens nodig om u op de hoogte te houden van de opdracht en u de facturen en offertes te kunnen sturen.
Met de door u verstreken gegevens wordt zorgvuldig omgegaan.

Gevoelige informatie

Binnen de bedrijfsvoering zullen wij geen gevoelige informatie opslaan.

Vertrouwelijkheid

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld.

Opslag, bescherming en duur

Uw persoonlijke gegevens zullen tijdens wettelijke verplichte termijnen worden opgeslagen. Na dit termijn zullen uw gegevens worden verwijderd, wanneer u geen samenwerking meer heeft met Dak10.

Facturen en offertes zullen in de administratie aanwezig blijven, ook tijdens de wettelijke verplichte termijnen.

Wanneer u contact opneemt via het contact formulier worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen. Deze gegevens zullen wij gebruiken om contact met u op te nemen.

Ook kunnen uw gegevens worden gebruikt voor de financiƫle administratie. Ook hierbij dragen wij zorg voor een voorzichtige afhandeling van uw persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

De directie, noch Dak10, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvind zonder onze toestemming.

Toestemming

Indien u gebruik maakt van het contactformulier of de diensten van Dak10 gaat u akkoord met opslaan van uw gegevens, voor de genoemde doeleinden.

Inzage

U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die wij van u hebben opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. U krijgt binnen vier weken reactie. Echter zullen ontwerpen wel kunnen worden getoond, maar misbruik zal worden aangepakt. 

Recht op correctie

U heeft het recht om feitelijke onjuiste gegevens te laten corrigeren. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient bij Dak10 zullen wij overgaan tot verbetering aanvulling en/of verwijdering van de onjuiste gegevens.

Klachten

Mocht u problemen hebben met de gegevens die wij van u hebben opgeslagen, dan kunt u contact opnemen via [email protected].

Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. 


In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geĆ«igende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: 


Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door je Cookie-instellingen aan te passen.


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.